V2-50 CHB ve CHK Pensleri
Pocket NC V2-50CHB için CHB Pensleri 1/8”, 3mm ve 4mm çap boyutlarında gelir. Pocket NC V2-50CHK için CHK Pensleri 1/8 inç, 1/4 inç, 3 mm, 4 mm ve 6 mm çap boyutlarında gelir. V2-50 makinelerinde 1/8 inçlik bir pens takılı olarak geldiğini unutmayın. Pensleri (CHB ve CHK) değiştirmek için kullanılan anahtarlar, V2-50 CHK/CHB için orijinal makine kitiyle birlikte gelir. Bireysel pens satın alımında ilave anahtar gerekmez.